Kontakt

Združenje se nahaja na

Makedonska. 11
23000 Zrenjanin
Srbijo
Tel / fax: +381 (0) 23 511 249
e-mail: mailto: planikazr@yahoo.com


Prisotnost: (soba p/10)
-ponedeljek od 08-12h
-ponedeljek in sredo od 17-19h
Druženje: prvo sredo v mesecu ob 17h