Aktivnosti Društva u 2012.

 • Pustovanje 2012
 • Kulturni praznik
 • 8 mart
 • Gostovanje u Sarajevu
 • Naša Slovenska beseda 2012
 • Dan državnosti 2012
 • Škola u prirodi Portorož 2012
 • Pišece 2012
 • Gostovanje hora u Grahovu 2012
 • Nordijsko hodanje 2012
 • Potica 2012
 • Mavrica 2012
 • kviz-koliko poznajem Sloveniju
 • Gostovanje hora u Subotici
 • Gostovanje hora u Novom Sadu
 • Miklavz 2012

Aktivnosti Društva u 2010.

 • Karneval u našem udruženju
 • Kulturni praznuk “Prešernova Figa”
 • Izlet na Alavu 2010
 • Naša “Slovenska Beseda” 2010
 • Slovenačko jedinstvo različitosti 2010
 • Dan Državnostu Slovenije 2010
 • Dan Državnosti u Ambasadi 2010
 • Sabor u Portorožu 2010
 • Sve slovenski susreti 2010
 • 3.Pleteršnikovi susreti ljubitelja slovenščine za Slovence po svetu
 • Putovanje u Portorož u organizaciji Karitasa 2010
 • 3.Nordijska šetnja 2010
 • “NAŠA SLOVENSKA POTICA” – VRŠAC 2010

2. NORDIJSKA TRKA NA CARSKOJ BARI

pobednici

Dana 19.09.2009. godine održano je 2. takmičenje u Nordijskom hodanju u reonu zaštićenog prirodnog rezervata “Carska bara”.
Takmičenje je okupilo 60 učesnika, od čega 37 takmičara., počelo je u 10 h, a završilo se u 14 h proglašenjem pobednika.

U ženskoj konkurenciji prva tri mesta zauzele su:
1. Tijana Bekić
2. Ana Marija Vencelj
3. Maja Avdić

Muška konkurencija:
1. Srđan Tucić
2. Varga Kalman
3. Saša Pernat

Najmlađi učesnik je bila: Pernat Jelena,a najstariji Sabo Veronika.

Nakon proglašenja pobednika druženje je nastavljeno u restoranu Sibila gde je organizovan ručak za sve goste, donatore našeg društva “SUPERPROTEIN A.D.” i “GOMEX DOO” te učesnike kojima su podeljene majice društva.


NAŠA SLOVENSKA BESEDA 2009

m005

Autorka projekta: Vera Popović
Saradnici na projektu: Aleksandar Dragar, Robert Rogelj, Tot Rudolf, Martina Drča
Period realizacije projekta: od novembra 2008 do 31.05.2009
Sadržaj projekta:
- recitatorsko takmičenje društava Slovenaca
- učestvovali su: Triglav Subotica, Kula Vršac, Kredarica Novi Sad, Sava Beograd, ”France Prešeren” Niš,
“Drago Čeh” Bor,”Triglav” Banja Luka i “Planika” Zrenjanin
- upoznavanje i povezivanje društava Slovenaca na zajedničkom projektu, jačanje kontakta i saradnje između društava
- povezivanje dopunskih škola slovenačkog jezika
- negovanje slovenačkog jezika, tradicije i kulture

Projekt je održan 30.05.2009 u Zrenjaninu u vremenu od 10.00 do 18.00.
Veliki broj takmičara je uzelo učešće na takmičenju i to :
iz Beograda 19, iz Subotice 18 , iz Vršca 9, iz Niša 11, iz Novog Sada 6, iz Bora 2, iz Banja Luke 3, ostalo su bili članovi Društva “Planika” iz Zrenjanina, naši gosti FS”Predgrad” iz Kočevja, RS, njih 37,
Continental banka, Zrenjaninska gimnazija, Veleposlaništvo RS iz Beograda, LD”Fazan” Torak, dve TV stanice, KS Mužlja i duhovnici Janez Jelen i Stanko Tratnjek.
Pozvali smo dve lokalne TV , koje su nas posetile, lokalni časopis i gostovali smo na Radio ZR u Kulturnoj panorami kao i na TV Santosu .
V takmičenju je učestvovalo 38 takmičara u tri skupine:
- od 6 do 14 godina
- od 15 do 30 godina
- odrasli

Najviše je bilo dece do 14 godina i još 23 starija takmičara.
Na predlog žirija , svi učesnici su primili diplomice za učešće, jer su se istinski potrudili i zaslužili sve pohvale.
Spisak pobednika možete pogledati u zapisniku žirija.

Voditeljka programa je bila Milena Spremo.
Svojim prisustvom su nas počastvovali:
Nataša Kos, službenica Veleposlaništva R Slovenije iz Beograda, direktor Superproteina g Vlada Petrović iz Zrenjanina , direktor Zrenjaninske gimnazije, predstavnica CONTINENTAL banke, gđa Maja Đukanović iz Beograda i Zvonka Kajba, lektorica za slovenački jezik, na katedri za slovenački jezik univerziteta u Beogradu.

Sve je proteklo kako smo zamislili, došli smo do zaključka, da je potrebno razmišljati još o jednoj takmičarskooj disciplini, a to je autorski nastup, ove godine smo imali nekoliko autora, kako mlađih tako starijih.
Njihove radove ćemo objavili u posebnom biltenu , kojeg ćemo poslati svim gostima.
Upravo zato,narodni pevači, koji neguju slovenačke narodne pesme, zaslužuju poseban deo programa, pa ćemo to uzeti u obzir kod pisanja projekta za sledeću godinu.

ZAPISNIK ŽIRIJA RECITATORSKOG TAKMIČENJA
“NAŠA SLOVENSKA BESEDA”

KOJE JE ODRŽANO 30.05.2009. u ZRENJANINU
Po okončanom takmičenju i pregledu evidencije ,koju je vodila vodila zapisničarka i članica žirija Tanja Vojnović , žiri je doneo sledeću odluku:
1.Najstarija takmičarka na takmičenju je bila g KATICA RISTIĆ iz VRŠCA
2.Najmlađi takmičar je bio VANJA PAVLOVIĆ iz BEOGRADA
3.Najoriginalniji nastup je imao IVAN KOVAČ iz SUBOTICE

Žiri je proglasio pobednike i u grupnoj konkurenciji i to:

1.mesto je zauzela ekipa PLANIKA, Zrenjanina,sa 349 poena, srednje ocena je 49,80
2.mesto je zauzela ekipa FRANCE PREŠEREN, NIŠ, sa 146 poena, srednje ocena je 48,60
3.mesto je zauzela ekipa KREDARICA, NOVI SAD, s 192 poena, srednje ocena je 48,00
3.mesto je zauzela ekipa TRIGLAV, SUBOTICA ,285 poena, srednje ocena je 47,50
4.mesto je zauzela ekipa SAVA, BEOGRAD, z 284 poena, srednje ocena je 47,30
5.mesto je zauzela ekipa KULA, VRŠAC, s 330 poena, srednje ocena je 47,10
6.mesto je zauzela ekipa DRAGO ČEH, BOR, s 46 poena, srednje ocena je 23,00
7.mesto je zauzela ekipa TRIGLAV iz BANJA LUKE, s 50 poena, srednje ocena je 16,60

ocena je bila izračunata tako , da smo sabrali sve bodove jedne ekipe pa smo bodove delili s brojem učesnika iz jedne ekipe.
Nihov broj bodova je srednja ocenasvih nastupajučih iz jednoga Društva.

U pojedinačnoj konkurenciji rezultati su sledeći:
Deca
1.IVO VUČKOVIĆ, SUBOTICA
2.TEODORA LUCIĆ,ZRENJANIN
3.ALEKSA PERETIĆ,VRŠAC

Omladinci
1.IVAN KOVAČ,SUBOTICA
2.LUKA MATEJ ĐEVENICA,BANJA LUKA
3.SONJA DOMAZET,ZRENJANIN

Odrasli
1.GABRIJELA LUCIĆ,ZRENJANIN
2.MARIJA MILOVANOVIĆ,NIŠ
3.MAJA IN MILICA CVEJIĆ, NOVI SAD

Članovi žirija:
Predsednica, ga ZVONKA KAJBA,
Član BARBARA TAŠIN-ROGELJ,
Član AJDA FELDA,
Član JANEZ JELEN,
Zapisničarka je bila Tanja Vojnović iz Zrenjanina.
U Zrenjaninu, 30.05.2009


MASKENBAL 2009.

m005

U mesecu februaru je naše društvo organizovalo maskenbal i time se podsetilo stare slovenačke tradicije »Pust« čija namena je teranje zime, a raduju mu se pre svega deca i naravno »deca po duši«. Na maskenbal su došle dobre vile, mačke, veštice, ciganke i dr. Nema pravog »pusta« bez »pustnih krofni« za koje su se pobrinuli članovi društva.


Prešernovi dani u Nišu

ni001

U februaru 2009. godine, predstavnici našeg kluba prisustvovali su manifestaciji “Prešernovi dani u Nišu”, koju su uz pomoć slovenačkog Udruženja u Nišu “Ambasada Republike Slovenije” i “Opština Niš”, i vratili se puni lepih uspomena.


VI. Sveslovenački susreti u Ljubljani 2006.

4

Komisija Vlade RS za odnose sa Slovencima iz susedstava i sveta je
06.07.2006.organizovala VI tradicionalno
“VSESLOVENSKO SREČANJE”.

Sa nastupom slovenačke porodice iz Argentine, koja pod imenom “LA FAMILLIA”peva argentinske pesme prevedene na slovenački, počeli su susreti.
U uvodnom govoru predsednik Vlade g.CUKIATTI je rekao, da je “narod kao jedna porodica, da njeni članovi imaju mnogo zajedničkog,zajedničke želje, lepe i žalosne trenutke,zajedničku sudbinu, da su mnogi naši predci napustili porodicu-narod iz različnih razloga: studije, novi izazovi, karijera, ali i zato što kod kuće nije bilo dovoljno hleba za sve”.
Predsednik je dodao i to da čovek mora imati nacionalni identitet kao sastavni deo svoje ličnosti.
Zatim je sledio govor predsednika Komiteta Državnog zbora za Slovence iz susedstva i sveta mag.Janeza Krambergera, državnog sekretara za Slovence iz susedstva i sveta Zorka Pelikana i Tomaža Simčiča iz Italije.
Za Slovence iz rasejanja je rad nastavljen u velikoj sali Državnog zbora i to iz oblasti poljoprivrede, arhiva, kulture,sporta nauke, ekonomije, turizma, repatriacije i problema dobijanje slovenačkog državljanstva.
Zaključak svih izlagača je bila misao-što dublji odnosi i što čvršće veze sa Maticom.
Najviše reči je bilo o novom Zakonu o odnosu R.Slovenije sa Slovencima iz susedstva i sveta, koji je objavljen 21.04.2006. a stupio je na snagu 06.05.2006.
Taj zakon uređuje odnose R.Slovenije sa Slovencima izvan njenih granica, status Slovenaca bez slovenačkog državljanstva, kao i repatriaciju-povratak u matičnu domovinu.
Bilo je predloga, da se zakon proširi na Slovence iz bivše SFRJ, koji su nesrećnom igrom slučaja ostali bez matične domovine, posle raspada SFRJ i koji žive u državama za čije državljane je potrbna viza za ulazak na teritoriju R.Slovenije i koji zbog toga imaju dosta problema.
Za Slovence van Slovenije zanimljivi su sledeći delovi zakona:

SLOVENCI BEZ SLOVENČKOG DRŽAVLJANSTVA

Deo zakona koji se odnosi na Slovence bez slovenačkog državljanstva, koji bi trebalo da omogući tim osobama:
-povoljnije uslove za upis u slovenačke škole.
-pravo, da pod jednakim uslovima učestvuju na konkursima za naučne i finansijske projekte, kao i da budu nosioci tih projekata.
-da imaju jednak pristup svim javnim i kulturnim dobrima, pod jednakim uslovima kao i državljani Slovenije.
-pravo pristupa knjižnicama kao i Arhivu Slovenije.
-da mogu postati članovi Slovenačke Akademije nauke i umetnosti.
-da imaju prednost pri zapošljavanju u odnosu an strance, koji nisu državljani EU, i da su poslodavci to dužni striktno poštovati.
-da imaju ostala prava i pogodnosti koje se odnose na Slovence bez slovenačkog državljanstva.

Status Slovenca bez slovenačkog državljanstva može dobiti osoba:
-koja je slovenačkog porekla i koja to može dokazati izvodom iz MKR.
-nemora da živi na teritoriji R Slovenije
-može biti i maloletna osoba.
-da je aktivna u slovenačkim organizacijama izvan Slovenije.
-da nije član društveno-političkih organizacija, koje rade na štetu R Slovenije.

Molilac mora molbu za priznavanje statusa Slovenca bez slovenskega državljanstva predati na dipolmatsko-konzularnom predstavništvu R Slovenije u toj državi, ili na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Molba mora biti napisana na slovenačkom jeziku.
Status Slovenca bez slovenačkog državljanstva prestaje ako građanin:
-dobije slovenačko državljanstvo,
-ako umre,
-ako mu se taj status oduzame.

REPATRIACIJA-POVRATAK U DOMOVINU

-Naseljavanje Slovenaca u domovinu, koje organizuje i finansira R Slovenija.
-repatriacija uređuje ulaz, naseljavanje i izlaz stranaca iz Slovenije.
-po tom postupku se u Sloveniju mogu doseliti Slovenci iz država koje su politički ili ekonomski nestabilne, kao i država gde su Slovenci ugroženi, ili Slovenci koji doprinose razvoju i ugledu R Slovenije.
Građanin kome se omogući povratak u R Sloveniju po tom postupku ima jednaka prava kao i Slovenci bez slovenačkog državljanstva, i još:
-pravo na besplatno zdravstveno osiguranje.
-pravo na učenje slovenačkog jezika za uže članove porodice.
-pravo na radnu dozvolu.
-smeštaj finansira Vlada R Slovenije.
-repatriranim osobana u domovima za smeštaj, su obezbeđena osnovni životni uslovi u skladu sa standardima, koje prepisuje Ministar.
-ta vrsta pomoći traje najviše 15 meseci.
-repatrirana osoba, koja se zaposli, gubi pravo na finansijsku pomoć.

Ispred Društva Slovenaca “Planika” Zrenjanin “Vseslovenskom srečanju” je prisustvovao: Robert Rogelj član Izvršnega odbora

Robert Rogelj

prevod V.Popović