Aktivnosti Društva v 2012.

 • Pust, pustni čas in maškare
 • Praznovanje kulturnega dne
 • 8 marec 2012
 • Gostovanje v Sarajevu 2012
 • Nasa Slovenska beseda 2012
 • Dan državnosti 2012
 • Sola v naravi-Portorož 2012
 • Pišece 2012
 • Gostovanje zbora v Grahovu 2012
 • Nordijska hoja 2012
 • Naša Slovenska potica
 • Mavrica 2012
 • Kviz koliko poznam Slovenijo 2012
 • Gostovanje zbora v Subotici
 • Gostovanje zbora v Novem Sadu
 • Miklavz 2012

Aktivnosti Društva v 2010.

 • PUSTOVANJE V NAŠEM DRUŠTVU
 • KULTURNI PRAZNIK: PREŠERNOVA FIGA
 • Izlet na Avalo 2010.
 • NASA SLOVENSKA BESEDA 2010.
 • SLOVANSKA ENOTNOST RAZLIČNOSTI 2010
 • DAN DRŽAVNOSTI 2010.
 • DAN DRŽAVNOSTI NA VELEPOSLANIŠTVU 2010.
 • TABOR V PORTOROŽU 2010
 • VSESLOVENSKO SREČANJE 2010.
 • 3.Pleteršnikovo srečanje ljubiteljev slovenščine za Slovence po svetu
 • Potovanje v Portorož v organizaciji Karitasa 2010
 • 3.NORDIJSKA HOJA 2010
 • NAŠA SLOVENSKA POTICA – VRŠAC 2010

2.Nordijska hoja na Carski bari

pobednici

Dne 19.09.2009 se je odvijalo 2. tekmovanje v Nordijski hoji v rajonu zaščitenega naravnega rezervata “Carska bara”.
Tekmovanja se je udeležilo 60 udeležencev, od tega je 37 tekmovalcev pričelo s tekmovanjem ob 10h , tekmovanje pa se je končalo ob 14h z razglasitvijo zmagovalca.

V ženski konkurenci so prva tri mesta zasedle:
1. Tijana Bekić
2. Ana Marija Vencelj
3. Maja Avdić

Moška konkurenca:
1.Srđan Tucić
2.Varga Kalman
3. Saša Pernat

Najmlajša udeleženka je bila: Pernat Jelena,Najstarejša pa Sabo Veronika.

Po razglasitvi zmagovalca se je druženje nadaljevalo v restavraciji Sibila, kjer je bilo organizirano kosilo za vse naše goste, donatorje našega društva “SUPERPROTEIN A. D.” in “GOMEX DOO” ter udeležence, ki so prejeli majice društva.


NAŠA SLOVENSKA BESEDA l. 2009

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Avtorica projekta: Vera Popović
Soedelavci v projektu: Aleksandar Dragar, Robert Rogelj, Tot Rudolf, Martina Drča
Čas realizacije projekta: od novembra 2008 do 31.05.2009
Vsebine projekta:
- recitatorsko tekmovanje članov društev Slovencev
- sodelovali so: Triglav Subotica, Kula Vršac, Kredarica Novi Sad, Sava Beograd, ”France Prešeren” Niš,
“Drago Čeh” Bor,”Triglav” Banja Luka in “Planika” Zrenjanin
- spoznavanje in povezovanje društev Slovencev na skupnem projektu, bogatenje stikov in boljše sodelovanje med društvi
- povezovanje dopolnilnih šol slovenskega jezika
- negovanje slovenskega jezika, tradicije in kulture

Projekt je bil zaključen 30.05.2009 v Zrenjaninu v času od 10.00 do 18.00
. Srečanja se je udeležilo lepo število članov in sicer :
iz Beograda 19, iz Subotice 18 , iz Vršca 9, iz Niša 11, iz Novega Sada 6, iz Bora 2, iz Banja Luke 3, ostalo pa so bili člani Društva “Planika” iz Zrenjanina, naši gostje FS”Predgrad” iz Kočevja, RS, njih 37,
Continental banka, Zrenjaninska gimnazija, Veleposlaništvo RS iz Beograda, LD”Fazan” Torak, dve TV postaji, KS Mužlja in duhovnika Janez Jelen in Stanko Tratnjek.
Povabili smo dve lokalni TV , ki sta nas obiskali, lokalni časopis in gostovali smo na R ZR v Kulturni panorami ter na TV Santosu pred srečanjem in napovedali smo dogajanja .
V tekmovanju je sodelovalo 38 tekmovalcev v treh starostnih skupinah:
- od 6 do 14 let
- od 15 do 30 let
- odrasli

Največ je bilo otrok do 14 let in sicer 23 tekmovalcev.
Na predlog žirije v skupinah, vsi sodelujoči so prejeli diplomice za sodelovanje, saj so se resnično potrudili in so si zaslužili vse pohvale.
Seznam nagrajenih in uvrstitev posameznih skupin glej v zapisniku tekmovanja.
Potek programa za 30.05. 2009 in pa potek samega tekmovanja sta razvidna iz našega načrta za ta dan.

Voditeljica programa je bila Milena Spremo.
Naše tekmovanje in pa skupno kosilo s svojo prisotnostja so počastili:
Nataša Kos, uslužbenka Veleposlaništva R S v Beogradu, direktor Superproteina g Vlado Petrović iz Zrenjanina , ravnatelj Zrenjaninske gimnazije, predstavnica CONTINENTAL banke, gospa Maja Đukanović iz Beograda in Zvonka Kajba, lektorica za slovenski jezik na katedri za slovenščino na Univerzi v Beogradu.

Vse zastavljene dejavnosti so bile izpeljane kot smo si jih zamislili, med tekmovanjem pa smo prišli do zaključka, da bo potrebno razmišljati še o eni tekmovalski disciplini, to je avtorski nastop, saj smo imeli nekaj avtorjev, tako mladih kot starejših.
Njihove točke bomo objavili v posebnem biltenu , ki ga bomo poslali vsem društvom in gostom.
Prav tako, ljudski pevci, ki negujejo slovenske ljudske pesmi, si zaslužijo poseben tekmovalni del programa, to pa bomo upoštevali pri snovanju projekta za naslednje leto.

ZAPISNIK ŽIRIJE ob recitatorskem tekmovanju
“NAŠA SLOVENSKA BESEDA”

KI JE BILO 30.05.2009 l. v ZRENJANINU
Po končanem tekmovanju ter pregledu evidence, ki jo je vodila zapisnikarica in članica žirije Tanja Vojnović , žirija je odločila naslednje:
1.Najstarejša udeleženka na tekmovanju je g KATICA RISTIĆ iz VRŠCA, ki je bila nagrajena,
2.Najmlajši udeleženec je VANJA PAVLOVIĆ iz BEOGRADA, ki je bil nagrajen,
3.Najbolj originalen nastop je imel IVAN KOVAČ iz SUBOTICE, prav tako je bil nagrajen.

Žirija je bila zelo zadovoljna, da so vsa prisotna društva imela svoje tekmovalce, zato je razglasila uvrstitev po društvih.

1.mesto je zasedlo moštvo PLANIKA, ZR,s 349 doseženimi točkami, srednje število točk je 49,80
2.mesto je zasedla ekipa FRANCE PREŠEREN, NIŠ, z 146 doseženimi točkami, srednje št.točk 48,60
3.mesto je zasedla ekipa KREDARICA, NOVI SAD, s 192 dosešenimi točkami, srednje št.točk 48,00
3.mesto je zasedla ekipa TRIGLAV, SUBOTICA ,285 doseženimi točkami,srednje št. točk 47,50
4.mesto je zasedla ekipa SAVA, BEOGRAD, z 284 doseženimi točkami,srednje št.točk 47,30
5.mesto je zasedla ekipa KULA, VRŠAC, s 330 doseženimi točkami, srednje število točk 47,10
6.mesto je zasedla ekipa DRAGO ČEH, BOR, s 46 doseženimi točkami, srednje število točk 23,00
7.Ekipa TRIGLAV iz BANJA LUKE, s 50 doseženimi točkami, srednje število točk 16,60

Uvrstitev je bila izračunana tako, da smo sešteli vse točke ene ekipe in smo točke delili s številom udeležencev iz ene ekipe.
Nihovo število točk je srednja ocena vseh nastopajočih iz enega Društva.

Med posamezniki so rezultati naslednji:
OTROCI
1.IVO VUČKOVIĆ, SUBOTICA
2.TEODORA LUCIĆ,ZRENJANIN
3.ALEKSA PERETIĆ,VRŠAC

MLADOSTNIKI
1.IVAN KOVAČ,SUBOTICA
2.LUKA MATEJ ĐEVENICA,BANJA LUKA
3.SONJA DOMAZET,ZRENJANIN

ODRASLI
1.GABRIJELA LUCIĆ,ZRENJANIN
2.MARIJA MILOVANOVIĆ,NIŠ
3.MAJA IN MILICA CVEJIĆ, NOVI SAD

Člani žirije so bili:
Predsednica, ga ZVONKA KAJBA,
Član BARBARA TAŠIN-ROGELJ,
Član AJDA FELDA,
Član JANEZ JELEN,
Zapisnikarica je bila Tanja Vojnović iz Zrenjanina.
V Zrenjaninu, 30.05.2009


Maškarada 2009.

m005

Na pustni torek v mesecu februarju je društvo priredilo ples v maskah in s tem obudilo staro slovensko tradicijo »Pust«, katere namen je odganjanje zime, veselijo pa se ga predvsem otroci in seveda »otroci po duši«. Na ples so prišle dobre vile, mačke, čarovnice, ciganke in druge pustne šeme. Pravega pusta ni brez pustnih korov, za kar smo poskrbeli v društvu.


Prešernovi dnevi v Nišu

ni001

V februarju 2009 so se predstavniki našega društva udeležili prireditve »Prešernovi dnevi v Nišu«, ki sta jo ob pomoči Slovenskega društva v Nišu organizirali »Ambasada Republike Slovenije« in »Občina Niš«, in se vrnili nazaj polni lepih vtisov.


VI. Vseslovensko srečanje v Ljubljani l. 2006

4

Komisija Vlade RS za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu je 06.07.2006l. organizirala VI.tradicionalno”VSESLOVENSKO SREČANJE”.

Z nastopom slovenske družine iz Argentine, ki pod imenom “LA FAMILLIA” prepeva argentinske pesmi prevedene v slovenščino, so se začela srečanja.
V uvodnem govoru predsednik Vlade
g.CUKIATTI je povdaril, da je “narod kot ena družina, da njeni člani imajo veliko skupnega, skupne želje, lepe in pa žalostne izkušnje, skupno usodo, da so mnogi naši predniki zapustili družino-narod iz različnih razlogov: študij, novi izzivi, kariera,ali pa zato ker doma ni bilo dovolj kruha za vse”.
Predsednik je zaključil s tem, da človek mora imeti nacionalno identiteto kot sestavni del svoje osebnostne identitete.
Na to je sledil nastop predsednika Komiteja Državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu, mag.JANEZA KRAMBERGERJA, državnega sekretarja za Slovence v zamejstvu in po svetu ZORKA PELIKANA in pa Tomaža SIMČIČA iz Italije.
Za Slovence po svetu je bilo nadaljevanje dela v veliki dvorani Državnega zbora in sicer kot delo skupin s področja kmetijstva, arhiva, kulture, znanosti in šolstva, ekonomije, turizma, športa , repatriacije ter pridobivanja slovenskega državljanstva.
Vsi nastopajoči so sugerirali skupno misel: čim bolj poglobljene in pa čvrste vezi z Matico.
Beseda je bila največ o novem Zakonu o odnosih R Slovenije do Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki je bil objavljen 21.04.2006, stopil pa je v veljavo 06.05.2006.
Ta zakon naj bi uredil odnose R Slovenije do Slovencev izven njenih meja, status Slovencev brez slovenskega državljanstva in pa repatriacijo- vrnitev v matično domovino.
Bilo je resnih predlogov, da se zakon uporablja tudi za Slovence iz bivše SFRJ, ki naj bi imeli poseben status zaradi tega ker so v nesrečnem spletu okoliščin ločeni od matične domovine po razpadu skupne domovine SFRJ in ki živijo v državah , katerih državljanom so potrebne vize za vstop v Slovenijo in zato imajo dosti težav s tem.
Za Slovence izven meja R Slovenije zanimivi so naslednji deli Zakona:

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

Del Zakona, ki se nanaša na Slovence brez slovenskega državljanstva bi naj pomagal pri uresničevanju naslednjih pravic:
-ugodni pogoji ob vpisu v slovenske šole.
-pravico, da pod enakimi pogoji sodelujejo na natečajih za znanstvene in finančne projekte in da se kandidirajo kot nosilci teh projektov.
-da imajo enak dostop do vseh javnih kulturnih dobrinah pod enakimi pogoji, ki jih imajo državljani R Slovenije.
-pravica do pristopa knjižnicam in pa Arhivu Slovenije.
-lahko postanejo redni člani SAZU-i.
-imajo prednost pri zaposlovanju v odnosu do tujcev, ki niso državljani EU ter da so delodajalci dolžni to načelo striktno spoštovati.
-da imajo ostale pravice in ugodnosti, ki se nanašajo na Slovence brez slovenskega državljanstva.

Status Slovenca brez slovenskega državljanstva lahko pridobi oseba:
-ki je slovenskega rodu in ki to lahko dokaže s predlozenim izpiskom iz RMK.
-ni treba, da bi živela na območju R Slovenije
-je lahko mladoletna oseba.
-da je aktivna v slovenskih organizacijah izven Slovenije.
-da ni član drušbeno-političnih organizacij, ki delajo v škodo R Slovenije.
-ki ji slovensko državljanstvo ni bilo odvzeto po odločbi zakona ,ki ga določa R Slovenija.
Prosilec mora prošnjo za priznavanje statusa Slovenca brez slovenskega državljanstva oddati na dipolmatsko- konzularnem predstavništvu R Slovenije v tej državi, ali pa na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Prošnja mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Status Slovenca brez slovenskega državljanstva preneha če občan:
-pridobi slovensko državljanstvo,
-če umre,
-če se mu ta status odvzame.

REPATRIACIJA-VRNITEV V DOMOVINO

-Naselitev Slovencev v domovino, ki ga organizira in financira R Slovenija.
-repatriacija ureja vhod, nastanitev in izhod tujcev v Slovenijo ali iz Slovenije.
-po tem postopku se v Slovenijo lahko doselijo Slovenci iz držav v katerih je politična ali ekonomska kriza , iz države v kateri so Slovenci podvrženi pritiskom , ali pa Slovenci, ki prispevajo k razvoju un naraščanju ugleda R Slovenije.
Občan, ki se mu omogoči repatriacijo v R Slovenijo po tem postopku ima enake pravice kot Slovenci brez slovenskega državljanstva, pa še:
-pravico do brezplačnega zdravstvenega zavarovanja.
-pravico do učenja slovenščine za ožje družinske člane.
-pravico do delovnega dovoljenja.
-namestitev repetriarnih oseb in preživnino iz sredstev Vlade R Slovenije.
-repatriranim osebam bo zagotovljena namestitev v domu za namestitev, kjer so zagotovljeni vsi osnovni življenjski pogoji v skladu s standardnimi predpisi, ki jih predpiše Minister.
-tovrstna pomoč traja največ 15 mesecev.
-repatrirana oseba, ki se zaposli, izgubi pravico do finančne podpore.

Društva Slovencev »Planika« Zrenjanin se srečanja udeležil: Robert Rogelj člen Izvršnega odbora
prevod V.Popović