2. NORDIJSKA TRKA NA CARSKOJ BARI

pobednici

Dana 19.09.2009. godine održano je 2. takmičenje u Nordijskom hodanju u reonu zaštićenog prirodnog rezervata “Carska bara”.
Takmičenje je okupilo 60 učesnika, od čega 37 takmičara., počelo je u 10 h, a završilo se u 14 h proglašenjem pobednika.

U ženskoj konkurenciji prva tri mesta zauzele su:
1. Tijana Bekić
2. Ana Marija Vencelj
3. Maja Avdić

Muška konkurencija:
1. Srđan Tucić
2. Varga Kalman
3. Saša Pernat

Najmlađi učesnik je bila: Pernat Jelena,a najstariji Sabo Veronika.

Nakon proglašenja pobednika druženje je nastavljeno u restoranu Sibila gde je organizovan ručak za sve goste, donatore našeg društva “SUPERPROTEIN A.D.” i “GOMEX DOO” te učesnike kojima su podeljene majice društva.


Poročilo o obisku Društva Slovenske skupnosti Tuzla

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Kot je bilo planirano smo se na pot odpravili 28.08.2009 ob 10ih.Na pot se je napotilo 34 članov našega društva.
Do Loznice smo potovali 4 ure in prispeli ob 14ih.Tu nas je pričakal vodič Agencije Mladost, ki nas je odpeljal do Tršiča, kjer smo obiskali hišo Vuka Karadžica, potem pa smo odlši v toplice, v Banjo Koviljačo, kjer sta nas pričakala 2 zdravnika in nam pokazala novo zdravilišče, po katerem je ta kraj tudi poznan.
Okoli 18ih smo prečkali mejo, zapustili Srbijo in vstopili v Bosno.
V Zvorniku smo obiskali hidrocentralo in Zvorničko jezero. Tu smo v hotelu Vidikovac naredili daljši premor in se ob 19.30 napotili v Tuzlo. V Tuzlo smo prispeli okoli 21ih, kjer so nas pričakali prijazni domačini iz Skupnosti Slovencev Tuzla. Po večerji smo okoli 23ih odšli na nočni počitek.

V soboto 29.08.2009 smo vstali ob 7ih, pozajtrkovali in prispeli na jezero »Panonika« nekje pred 9.00 uro. Kopanje, druženje i proste aktivnosti so ob kosilu v samostojni režiji trajale do 16.00 ure. Naslednji dve uri smo preživeli v ogledu starega mestnega jedra Tuzle, seveda v spremstvu naših prijaznih domačinov, ki so bili naši vodiči. Večer smo preživeli ob recitalu, večerji, zborskem nastopu našega zbora ter druženju v izredno prijetni atmosferi v restavraciji Rudar.

V nedeljo 30.08.2009 smo vstali ob 7ih, zajtrkovali in se napotili v nov Merkator, kjer smo nakupovali. Prosti čas smo imeli do 13.30, nakar smo se napotili nazaj proti Zrenjaninu. V povratku smo naredili 2 daljša premora: v Zvorniku, na obali reke Drine, kjer smo kosili zahvaljujoč našemu sponzorju ter v Srbiji, v restavraciji Šumar. Ob 20ih smo prispeli v Zrenjanin.

Ekskurzija je izpolnila zadan načrt, program in idejo, ki me je vodila v realizacijo, to pa je spoznavanje novih prostorov in pridobivanje novih prijateljev.
Poročilo napisala : Snežana Zadravec Avdić


Izveštaj o poseti Društvu Slovenske skupnosti iz Tuzle

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Kao što je bilo planirano na put smo krenuli 28.08.2009 u 10h.Na put je krenulo 34 članova našeg društva.
Do Loznice smo putovali 4 sata a stigli smo oko 14h.Tu nas je dočekao vodič Agencije Mladost, koji nas je odveo do Tršiča, gde smo posetili rodnu kuću Vuka Karadžića, zatim smo otišli u Banju Koviljaču, gde su nas sačekala dva lekara koji su nas proveli kroz lečilište, po kojem je taj kraj poznat.
Oko 18h smo prešli granicu, napustili Srbiju i ušli u Bosnu.
U Zvorniku smo obišli hidrocentralu i Zvorničko jezero. Tu smo u hotelu Vidikovac napravili kraći omor i oko 19.30 krenuli put Tuzle. U Tuzlu smo stigli oko 21h, gde su nas čekali ljubazni domaćini iz Skupnosti Slovencev Tuzla. Posle večere smo oko 23h otišli na spavanje.

V sobotu 29.08.2009. smo ustali oko 7h, doručkovali i otišli na jezero »Panonika«. Kupanje, druženje i slobodne aktivnosti su u ličnoj režiji trajale do 16.00h. Sledeća dva sata smo sa domaćinima proveli u razgledanju starog mestnog jezgra Tuzle. Veče smo proveli uz recital, večeru, horskom nastupu našeg hora kao i druženju u veoma prijatnoj atmosferi u restoranu Rudar.

U nedelju 30.08.2009. smo ustali oko 7h, doručkovali i zaputili se u nov Merkator. Slobodno vreme smo imali do 13.30, zatim smo pošli kući u Zrenjanin. U povratku smo napravili dve kratke pauze: u Zvorniku, na obali reke Drine, gde smo ručali , zatim u Srbiji, u restoranu Šumar. Oko 20h smo stigli u Zrenjanin.

Ekskurzija je ispunila program i ideju, koja me je vodila u realizaciju, a to je upoznavanje novih prostora i sticanje novih prijatelja.
Izveštaj sastavila: Snežana Zadravec Avdić


NAŠA SLOVENSKA BESEDA l. 2009

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Avtorica projekta: Vera Popović
Soedelavci v projektu: Aleksandar Dragar, Robert Rogelj, Tot Rudolf, Martina Drča
Čas realizacije projekta: od novembra 2008 do 31.05.2009
Vsebine projekta:
- recitatorsko tekmovanje članov društev Slovencev
- sodelovali so: Triglav Subotica, Kula Vršac, Kredarica Novi Sad, Sava Beograd, ”France Prešeren” Niš,
“Drago Čeh” Bor,”Triglav” Banja Luka in “Planika” Zrenjanin
- spoznavanje in povezovanje društev Slovencev na skupnem projektu, bogatenje stikov in boljše sodelovanje med društvi
- povezovanje dopolnilnih šol slovenskega jezika
- negovanje slovenskega jezika, tradicije in kulture

Projekt je bil zaključen 30.05.2009 v Zrenjaninu v času od 10.00 do 18.00
. Srečanja se je udeležilo lepo število članov in sicer :
iz Beograda 19, iz Subotice 18 , iz Vršca 9, iz Niša 11, iz Novega Sada 6, iz Bora 2, iz Banja Luke 3, ostalo pa so bili člani Društva “Planika” iz Zrenjanina, naši gostje FS”Predgrad” iz Kočevja, RS, njih 37,
Continental banka, Zrenjaninska gimnazija, Veleposlaništvo RS iz Beograda, LD”Fazan” Torak, dve TV postaji, KS Mužlja in duhovnika Janez Jelen in Stanko Tratnjek.
Povabili smo dve lokalni TV , ki sta nas obiskali, lokalni časopis in gostovali smo na R ZR v Kulturni panorami ter na TV Santosu pred srečanjem in napovedali smo dogajanja .
V tekmovanju je sodelovalo 38 tekmovalcev v treh starostnih skupinah:
- od 6 do 14 let
- od 15 do 30 let
- odrasli

Največ je bilo otrok do 14 let in sicer 23 tekmovalcev.
Na predlog žirije v skupinah, vsi sodelujoči so prejeli diplomice za sodelovanje, saj so se resnično potrudili in so si zaslužili vse pohvale.
Seznam nagrajenih in uvrstitev posameznih skupin glej v zapisniku tekmovanja.
Potek programa za 30.05. 2009 in pa potek samega tekmovanja sta razvidna iz našega načrta za ta dan.

Voditeljica programa je bila Milena Spremo.
Naše tekmovanje in pa skupno kosilo s svojo prisotnostja so počastili:
Nataša Kos, uslužbenka Veleposlaništva R S v Beogradu, direktor Superproteina g Vlado Petrović iz Zrenjanina , ravnatelj Zrenjaninske gimnazije, predstavnica CONTINENTAL banke, gospa Maja Đukanović iz Beograda in Zvonka Kajba, lektorica za slovenski jezik na katedri za slovenščino na Univerzi v Beogradu.

Vse zastavljene dejavnosti so bile izpeljane kot smo si jih zamislili, med tekmovanjem pa smo prišli do zaključka, da bo potrebno razmišljati še o eni tekmovalski disciplini, to je avtorski nastop, saj smo imeli nekaj avtorjev, tako mladih kot starejših.
Njihove točke bomo objavili v posebnem biltenu , ki ga bomo poslali vsem društvom in gostom.
Prav tako, ljudski pevci, ki negujejo slovenske ljudske pesmi, si zaslužijo poseben tekmovalni del programa, to pa bomo upoštevali pri snovanju projekta za naslednje leto.

ZAPISNIK ŽIRIJE ob recitatorskem tekmovanju
“NAŠA SLOVENSKA BESEDA”

KI JE BILO 30.05.2009 l. v ZRENJANINU
Po končanem tekmovanju ter pregledu evidence, ki jo je vodila zapisnikarica in članica žirije Tanja Vojnović , žirija je odločila naslednje:
1.Najstarejša udeleženka na tekmovanju je g KATICA RISTIĆ iz VRŠCA, ki je bila nagrajena,
2.Najmlajši udeleženec je VANJA PAVLOVIĆ iz BEOGRADA, ki je bil nagrajen,
3.Najbolj originalen nastop je imel IVAN KOVAČ iz SUBOTICE, prav tako je bil nagrajen.

Žirija je bila zelo zadovoljna, da so vsa prisotna društva imela svoje tekmovalce, zato je razglasila uvrstitev po društvih.

1.mesto je zasedlo moštvo PLANIKA, ZR,s 349 doseženimi točkami, srednje število točk je 49,80
2.mesto je zasedla ekipa FRANCE PREŠEREN, NIŠ, z 146 doseženimi točkami, srednje št.točk 48,60
3.mesto je zasedla ekipa KREDARICA, NOVI SAD, s 192 dosešenimi točkami, srednje št.točk 48,00
3.mesto je zasedla ekipa TRIGLAV, SUBOTICA ,285 doseženimi točkami,srednje št. točk 47,50
4.mesto je zasedla ekipa SAVA, BEOGRAD, z 284 doseženimi točkami,srednje št.točk 47,30
5.mesto je zasedla ekipa KULA, VRŠAC, s 330 doseženimi točkami, srednje število točk 47,10
6.mesto je zasedla ekipa DRAGO ČEH, BOR, s 46 doseženimi točkami, srednje število točk 23,00
7.Ekipa TRIGLAV iz BANJA LUKE, s 50 doseženimi točkami, srednje število točk 16,60

Uvrstitev je bila izračunana tako, da smo sešteli vse točke ene ekipe in smo točke delili s številom udeležencev iz ene ekipe.
Nihovo število točk je srednja ocena vseh nastopajočih iz enega Društva.

Med posamezniki so rezultati naslednji:
OTROCI
1.IVO VUČKOVIĆ, SUBOTICA
2.TEODORA LUCIĆ,ZRENJANIN
3.ALEKSA PERETIĆ,VRŠAC

MLADOSTNIKI
1.IVAN KOVAČ,SUBOTICA
2.LUKA MATEJ ĐEVENICA,BANJA LUKA
3.SONJA DOMAZET,ZRENJANIN

ODRASLI
1.GABRIJELA LUCIĆ,ZRENJANIN
2.MARIJA MILOVANOVIĆ,NIŠ
3.MAJA IN MILICA CVEJIĆ, NOVI SAD

Člani žirije so bili:
Predsednica, ga ZVONKA KAJBA,
Član BARBARA TAŠIN-ROGELJ,
Član AJDA FELDA,
Član JANEZ JELEN,
Zapisnikarica je bila Tanja Vojnović iz Zrenjanina.
V Zrenjaninu, 30.05.2009


NAŠA SLOVENSKA BESEDA 2009

m005

Autorka projekta: Vera Popović
Saradnici na projektu: Aleksandar Dragar, Robert Rogelj, Tot Rudolf, Martina Drča
Period realizacije projekta: od novembra 2008 do 31.05.2009
Sadržaj projekta:
- recitatorsko takmičenje društava Slovenaca
- učestvovali su: Triglav Subotica, Kula Vršac, Kredarica Novi Sad, Sava Beograd, ”France Prešeren” Niš,
“Drago Čeh” Bor,”Triglav” Banja Luka i “Planika” Zrenjanin
- upoznavanje i povezivanje društava Slovenaca na zajedničkom projektu, jačanje kontakta i saradnje između društava
- povezivanje dopunskih škola slovenačkog jezika
- negovanje slovenačkog jezika, tradicije i kulture

Projekt je održan 30.05.2009 u Zrenjaninu u vremenu od 10.00 do 18.00.
Veliki broj takmičara je uzelo učešće na takmičenju i to :
iz Beograda 19, iz Subotice 18 , iz Vršca 9, iz Niša 11, iz Novog Sada 6, iz Bora 2, iz Banja Luke 3, ostalo su bili članovi Društva “Planika” iz Zrenjanina, naši gosti FS”Predgrad” iz Kočevja, RS, njih 37,
Continental banka, Zrenjaninska gimnazija, Veleposlaništvo RS iz Beograda, LD”Fazan” Torak, dve TV stanice, KS Mužlja i duhovnici Janez Jelen i Stanko Tratnjek.
Pozvali smo dve lokalne TV , koje su nas posetile, lokalni časopis i gostovali smo na Radio ZR u Kulturnoj panorami kao i na TV Santosu .
V takmičenju je učestvovalo 38 takmičara u tri skupine:
- od 6 do 14 godina
- od 15 do 30 godina
- odrasli

Najviše je bilo dece do 14 godina i još 23 starija takmičara.
Na predlog žirija , svi učesnici su primili diplomice za učešće, jer su se istinski potrudili i zaslužili sve pohvale.
Spisak pobednika možete pogledati u zapisniku žirija.

Voditeljka programa je bila Milena Spremo.
Svojim prisustvom su nas počastvovali:
Nataša Kos, službenica Veleposlaništva R Slovenije iz Beograda, direktor Superproteina g Vlada Petrović iz Zrenjanina , direktor Zrenjaninske gimnazije, predstavnica CONTINENTAL banke, gđa Maja Đukanović iz Beograda i Zvonka Kajba, lektorica za slovenački jezik, na katedri za slovenački jezik univerziteta u Beogradu.

Sve je proteklo kako smo zamislili, došli smo do zaključka, da je potrebno razmišljati još o jednoj takmičarskooj disciplini, a to je autorski nastup, ove godine smo imali nekoliko autora, kako mlađih tako starijih.
Njihove radove ćemo objavili u posebnom biltenu , kojeg ćemo poslati svim gostima.
Upravo zato,narodni pevači, koji neguju slovenačke narodne pesme, zaslužuju poseban deo programa, pa ćemo to uzeti u obzir kod pisanja projekta za sledeću godinu.

ZAPISNIK ŽIRIJA RECITATORSKOG TAKMIČENJA
“NAŠA SLOVENSKA BESEDA”

KOJE JE ODRŽANO 30.05.2009. u ZRENJANINU
Po okončanom takmičenju i pregledu evidencije ,koju je vodila vodila zapisničarka i članica žirija Tanja Vojnović , žiri je doneo sledeću odluku:
1.Najstarija takmičarka na takmičenju je bila g KATICA RISTIĆ iz VRŠCA
2.Najmlađi takmičar je bio VANJA PAVLOVIĆ iz BEOGRADA
3.Najoriginalniji nastup je imao IVAN KOVAČ iz SUBOTICE

Žiri je proglasio pobednike i u grupnoj konkurenciji i to:

1.mesto je zauzela ekipa PLANIKA, Zrenjanina,sa 349 poena, srednje ocena je 49,80
2.mesto je zauzela ekipa FRANCE PREŠEREN, NIŠ, sa 146 poena, srednje ocena je 48,60
3.mesto je zauzela ekipa KREDARICA, NOVI SAD, s 192 poena, srednje ocena je 48,00
3.mesto je zauzela ekipa TRIGLAV, SUBOTICA ,285 poena, srednje ocena je 47,50
4.mesto je zauzela ekipa SAVA, BEOGRAD, z 284 poena, srednje ocena je 47,30
5.mesto je zauzela ekipa KULA, VRŠAC, s 330 poena, srednje ocena je 47,10
6.mesto je zauzela ekipa DRAGO ČEH, BOR, s 46 poena, srednje ocena je 23,00
7.mesto je zauzela ekipa TRIGLAV iz BANJA LUKE, s 50 poena, srednje ocena je 16,60

ocena je bila izračunata tako , da smo sabrali sve bodove jedne ekipe pa smo bodove delili s brojem učesnika iz jedne ekipe.
Nihov broj bodova je srednja ocenasvih nastupajučih iz jednoga Društva.

U pojedinačnoj konkurenciji rezultati su sledeći:
Deca
1.IVO VUČKOVIĆ, SUBOTICA
2.TEODORA LUCIĆ,ZRENJANIN
3.ALEKSA PERETIĆ,VRŠAC

Omladinci
1.IVAN KOVAČ,SUBOTICA
2.LUKA MATEJ ĐEVENICA,BANJA LUKA
3.SONJA DOMAZET,ZRENJANIN

Odrasli
1.GABRIJELA LUCIĆ,ZRENJANIN
2.MARIJA MILOVANOVIĆ,NIŠ
3.MAJA IN MILICA CVEJIĆ, NOVI SAD

Članovi žirija:
Predsednica, ga ZVONKA KAJBA,
Član BARBARA TAŠIN-ROGELJ,
Član AJDA FELDA,
Član JANEZ JELEN,
Zapisničarka je bila Tanja Vojnović iz Zrenjanina.
U Zrenjaninu, 30.05.2009


Maškarada 2009.

m005

Na pustni torek v mesecu februarju je društvo priredilo ples v maskah in s tem obudilo staro slovensko tradicijo »Pust«, katere namen je odganjanje zime, veselijo pa se ga predvsem otroci in seveda »otroci po duši«. Na ples so prišle dobre vile, mačke, čarovnice, ciganke in druge pustne šeme. Pravega pusta ni brez pustnih korov, za kar smo poskrbeli v društvu.


MASKENBAL 2009.

m005

U mesecu februaru je naše društvo organizovalo maskenbal i time se podsetilo stare slovenačke tradicije »Pust« čija namena je teranje zime, a raduju mu se pre svega deca i naravno »deca po duši«. Na maskenbal su došle dobre vile, mačke, veštice, ciganke i dr. Nema pravog »pusta« bez »pustnih krofni« za koje su se pobrinuli članovi društva.


Prešernovi dani u Nišu

ni001

U februaru 2009. godine, predstavnici našeg kluba prisustvovali su manifestaciji “Prešernovi dani u Nišu”, koju su uz pomoć slovenačkog Udruženja u Nišu “Ambasada Republike Slovenije” i “Opština Niš”, i vratili se puni lepih uspomena.


Prešernovi dnevi v Nišu

ni001

V februarju 2009 so se predstavniki našega društva udeležili prireditve »Prešernovi dnevi v Nišu«, ki sta jo ob pomoči Slovenskega društva v Nišu organizirali »Ambasada Republike Slovenije« in »Občina Niš«, in se vrnili nazaj polni lepih vtisov.


VI. Vseslovensko srečanje v Ljubljani l. 2006

4

Komisija Vlade RS za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu je 06.07.2006l. organizirala VI.tradicionalno”VSESLOVENSKO SREČANJE”.

Z nastopom slovenske družine iz Argentine, ki pod imenom “LA FAMILLIA” prepeva argentinske pesmi prevedene v slovenščino, so se začela srečanja.
V uvodnem govoru predsednik Vlade
g.CUKIATTI je povdaril, da je “narod kot ena družina, da njeni člani imajo veliko skupnega, skupne želje, lepe in pa žalostne izkušnje, skupno usodo, da so mnogi naši predniki zapustili družino-narod iz različnih razlogov: študij, novi izzivi, kariera,ali pa zato ker doma ni bilo dovolj kruha za vse”.
Predsednik je zaključil s tem, da človek mora imeti nacionalno identiteto kot sestavni del svoje osebnostne identitete.
Na to je sledil nastop predsednika Komiteja Državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu, mag.JANEZA KRAMBERGERJA, državnega sekretarja za Slovence v zamejstvu in po svetu ZORKA PELIKANA in pa Tomaža SIMČIČA iz Italije.
Za Slovence po svetu je bilo nadaljevanje dela v veliki dvorani Državnega zbora in sicer kot delo skupin s področja kmetijstva, arhiva, kulture, znanosti in šolstva, ekonomije, turizma, športa , repatriacije ter pridobivanja slovenskega državljanstva.
Vsi nastopajoči so sugerirali skupno misel: čim bolj poglobljene in pa čvrste vezi z Matico.
Beseda je bila največ o novem Zakonu o odnosih R Slovenije do Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki je bil objavljen 21.04.2006, stopil pa je v veljavo 06.05.2006.
Ta zakon naj bi uredil odnose R Slovenije do Slovencev izven njenih meja, status Slovencev brez slovenskega državljanstva in pa repatriacijo- vrnitev v matično domovino.
Bilo je resnih predlogov, da se zakon uporablja tudi za Slovence iz bivše SFRJ, ki naj bi imeli poseben status zaradi tega ker so v nesrečnem spletu okoliščin ločeni od matične domovine po razpadu skupne domovine SFRJ in ki živijo v državah , katerih državljanom so potrebne vize za vstop v Slovenijo in zato imajo dosti težav s tem.
Za Slovence izven meja R Slovenije zanimivi so naslednji deli Zakona:

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

Del Zakona, ki se nanaša na Slovence brez slovenskega državljanstva bi naj pomagal pri uresničevanju naslednjih pravic:
-ugodni pogoji ob vpisu v slovenske šole.
-pravico, da pod enakimi pogoji sodelujejo na natečajih za znanstvene in finančne projekte in da se kandidirajo kot nosilci teh projektov.
-da imajo enak dostop do vseh javnih kulturnih dobrinah pod enakimi pogoji, ki jih imajo državljani R Slovenije.
-pravica do pristopa knjižnicam in pa Arhivu Slovenije.
-lahko postanejo redni člani SAZU-i.
-imajo prednost pri zaposlovanju v odnosu do tujcev, ki niso državljani EU ter da so delodajalci dolžni to načelo striktno spoštovati.
-da imajo ostale pravice in ugodnosti, ki se nanašajo na Slovence brez slovenskega državljanstva.

Status Slovenca brez slovenskega državljanstva lahko pridobi oseba:
-ki je slovenskega rodu in ki to lahko dokaže s predlozenim izpiskom iz RMK.
-ni treba, da bi živela na območju R Slovenije
-je lahko mladoletna oseba.
-da je aktivna v slovenskih organizacijah izven Slovenije.
-da ni član drušbeno-političnih organizacij, ki delajo v škodo R Slovenije.
-ki ji slovensko državljanstvo ni bilo odvzeto po odločbi zakona ,ki ga določa R Slovenija.
Prosilec mora prošnjo za priznavanje statusa Slovenca brez slovenskega državljanstva oddati na dipolmatsko- konzularnem predstavništvu R Slovenije v tej državi, ali pa na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Prošnja mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Status Slovenca brez slovenskega državljanstva preneha če občan:
-pridobi slovensko državljanstvo,
-če umre,
-če se mu ta status odvzame.

REPATRIACIJA-VRNITEV V DOMOVINO

-Naselitev Slovencev v domovino, ki ga organizira in financira R Slovenija.
-repatriacija ureja vhod, nastanitev in izhod tujcev v Slovenijo ali iz Slovenije.
-po tem postopku se v Slovenijo lahko doselijo Slovenci iz držav v katerih je politična ali ekonomska kriza , iz države v kateri so Slovenci podvrženi pritiskom , ali pa Slovenci, ki prispevajo k razvoju un naraščanju ugleda R Slovenije.
Občan, ki se mu omogoči repatriacijo v R Slovenijo po tem postopku ima enake pravice kot Slovenci brez slovenskega državljanstva, pa še:
-pravico do brezplačnega zdravstvenega zavarovanja.
-pravico do učenja slovenščine za ožje družinske člane.
-pravico do delovnega dovoljenja.
-namestitev repetriarnih oseb in preživnino iz sredstev Vlade R Slovenije.
-repatriranim osebam bo zagotovljena namestitev v domu za namestitev, kjer so zagotovljeni vsi osnovni življenjski pogoji v skladu s standardnimi predpisi, ki jih predpiše Minister.
-tovrstna pomoč traja največ 15 mesecev.
-repatrirana oseba, ki se zaposli, izgubi pravico do finančne podpore.

Društva Slovencev »Planika« Zrenjanin se srečanja udeležil: Robert Rogelj člen Izvršnega odbora
prevod V.Popović